Schaamte, schuld, depressie, faalangst.

Weerbaarheid van tieners: groepsdynamiek en individueel gedrag

De zoektocht naar 'wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik' is normaal voor tieners. Leren omgaan met negatieve situaties en weerbaarder worden horen daarbij, maar het helpt enorm als je een positief perspectief hebt. Daar ligt een taak voor ons allemaal: in gesprek gaan, erkennen van de emoties, een positief rolmodel zijn, laten zien hoe je met weerstand en negatieve emoties om kunt gaan. Dat kun je elk dag. Geldt niet alleen voor ouders/begeleiders maar voor iedereen die contact heeft met jongeren, ook (juist) buiten je inner circle. Om die reden bied ik gerichte trainingen aan zorgteams in het onderwijs, docenten, mentoren en schoolleiders. Zie onderstaande knop voor meer informatie over bokstherapie in het onderwijs.

 

Bokstherapie voor zorgteams in het onderwijs

 

Om zorgteams in het onderwijs te ondersteunen bied ik bokstherapie in kleine groepen of als individuele begeleiding. Gespecialiseerde hulp in een aansprekende werkvorm als boksen helpt de werkdruk te verlagen door het plezier en saamhorigheid in de klas te versterken. Gedragspatronen worden direct zichtbaar, stoere maskers vallen af, introverte kinderen gaan zich zelfverzekerd voelen, de groepsdynamiek wordt bevorderd. 

 

De Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut hebben voor een onderzoek bijna vijfduizend scholieren tot zestien jaar ondervraagd. Het valt op dat de mentale problemen van de tieners hardnekkig en ernstig zijn. Statistiekbureau CBS constateerde in juli 2022 dat de mentale gezondheid van scholieren was verslechterd als gevolg van de coronamaatregelen, zoals lockdowns en de sluiting van scholen.

 

Coronapandemie

 

Maar hun neerslachtige gevoelens verdwijnen niet nu de coronapandemie achter ons ligt, merken de onderzoekers. Bijna de helft van alle ondervraagde meisjes zegt aandachtsproblemen te hebben. Een jaar eerder gold dit nog voor 42 procent van de meisjes. Jongeren hebben nog steeds geen perspectief, zeggen ze in het onderzoek Jong na corona. Niet alleen de coronapandemie speelt hierin een rol, maar ook de vele crises waar Nederland mee worstelt en waarin geen zicht op verbetering is. Ik heb een aantal sessies bokstherapie gegeven aan jongeren op Unic Utrecht, school voor Havo en VWO. In de onderzoeken genoemde problemen spelen op veel scholen. Aangetast zelfvertrouwen, minder sociale cohesie, meer stress en angst. Het boksen in groepsverband aangevuld met individuele sessies draagt bij aan herstel. Dit geldt ook voor docenten en onderwijs ondersteunend personeel.

 

Pesten en onderwijs

 

Om hierin verbetering te krijgen is actie nodig! Trek die bokshandschoenen aan! Lees onderstaand een referentie van een moeder die hulp kreeg bij pestgedrag naar haar zoon. 

 

Bron: Nu.nl

Mentale gezondheid jongeren blijft verslechteren door gebrek aan perspectief | Binnenland | NU.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.