Een betere relatie door Ouder-Kind boksen

Kan de relatie tussen jou als ouder en je kind beter? Zijn jullie elkaar emotioneel kwijtgeraakt? Is het vertrouwen weg? Ben je daardoor onzeker over jouw rol als ouder /begeleider? 

 

Je wilt weer contact maken maar weet niet hoe? Praten werkt vaak niet meer, samen iets tofs doen dan maar? Samen boksen..... ? 

 

Dat kan! Onder deskundige begeleiding van mij gaan jullie ervaren wat ouder - kind boksen met je doet.

 

  • je naar elkaar open stellen
  • elkaars intenties begrijpen
  • respect krijgen voor elkaars sterkten en zwakten
  • elkaar leren vertrouwen
  • kwetsbaar zijn
  • conflicten beheerst uitwerken
  • veel lol hebben!!!

 

Let op, bokstherapie is niet zomaar wat boksen. Door de inzet van boksen als coachmiddel leer je elkaar op een spelende manier beter kennen. Niet teveel denken en praten, maar vooral doen... dat verlaagt de stress, dat verlaagt de drempel om open naar elkaar te zijn, om verborgen emoties te laten zien. 

 

Je krijgt heel direct feedback van de ander, jullie gedrag laat zien hoe je 'in de wedstrijd zit', hoe jullie in het dagelijks leven waarschijnlijk ook met elkaar omgaan. Jullie gaan zien hoe je conflicten uit de weg gaat of deze juist laat escaleren. Wie er initiatief neemt of juist passief wordt of dicht slaat. 

 

Jullie leren van elkaar niet door elkaar agressief te lijf te gaan, maar door jezelf te beheersen in de relatie ouder - kind, als het spannend en confronterend wordt. Niet-uitgesproken conflicten worden zichtbaar, wantrouwen zetten jullie om in een nieuwe en sterke vertrouwensband. Ik begeleid jullie in het proces, merk dingen op in jullie communicatie, spiegel jullie gedrag en grijp in als het te emotioneel of heftig wordt. 

 

Concreet betekent dit: samen een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek met mij.  Daarna plannen we één of meerdere sessies, zie de contactpagina voor adresgegevens.

 

P.S: er wordt tijdens het boksen niet naar het hoofd geslagen, alles gebeurt veilig en onder toezicht van mij.