Blog Persoonlijke ontwikkeling

Verbeteren van mentale gezondheid jongeren

Week 38 2023

Verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren

De zoektocht naar 'wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik' is normaal voor tieners. Leren omgaan met negatieve situaties en weerbaarder worden horen daarbij, maar het helpt enorm als je een positief perspectief hebt. Daar ligt een taak voor ons allemaal: in gesprek gaan, erkennen van de emoties, een positief rolmodel zijn, laten zien hoe je met weerstand en negatieve emoties om kunt gaan. Dat kun je elk dag. Geldt niet alleen voor ouders/begeleiders maar voor iedereen die contact heeft met jongeren, ook (juist) buiten je inner circle. Om die reden biedt Bokstherapie Met Stoten Vooruit gerichte trainingen aan docenten, mentoren en schoolleiders. 

 

De Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut hebben voor een onderzoek bijna vijfduizend scholieren tot zestien jaar ondervraagd. Het valt op dat de mentale problemen van de tieners hardnekkig en ernstig zijn.

 

Statistiekbureau CBS constateerde in juli 2022 dat de mentale gezondheid van scholieren was verslechterd als gevolg van de coronamaatregelen, zoals lockdowns en de sluiting van scholen.

 

Maar hun neerslachtige gevoelens verdwijnen niet nu de coronapandemie achter ons ligt, merken de onderzoekers. Bijna de helft van alle ondervraagde meisjes zegt aandachtsproblemen te hebben. Een jaar eerder gold dit nog voor 42 procent van de meisjes.

 

Jongeren hebben nog steeds geen perspectief, zeggen ze in het onderzoek Jong na corona. Niet alleen de coronapandemie speelt hierin een rol, maar ook de vele crises waar Nederland mee worstelt en waarin geen zicht op verbetering is.

 

Bron: Nu.nl

Mentale gezondheid jongeren blijft verslechteren door gebrek aan perspectief | Binnenland | NU.nl

Lees meer »
Week 36 2023

De coronacrisis en mentale gezondheid van jongeren.

"Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid". Dat is een van de lessen uit dit overzicht van veertig onderzoeken naar het effect van de coronacrisis en de coronamaatregelen op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren.

Ik heb een aantal sessies bokstherapie gegeven aan jongeren op Unic Utrecht, school voor Havo en VWO. In de onderzoeken genoemde problemen spelen op veel scholen. Aangetast zelfvertrouwen, minder sociale cohesie, meer stress en angst. Het boksen in groepsverband aangevuld met individuele sessies draagt bij aan herstel. Dit geldt ook voor docenten en onderwijs ondersteunend personeel.

 

Via onderstaande link krijg je meer informatie over deze onderzoeken.

Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

 

Lees meer »

Mentale gezondheid en corona

Ongezond gewicht, eigen schuld?

Week 42 2023
Week 40 2023

Tips gezonde voeding