Een strenge opvoeding is schadelijk!

 

In 2021 scanden Canadese onderzoekers de hersenen van 94 kinderen die in verschillende maten streng waren opgevoed. Hoe strenger en gedisciplineerder ze werden opgevoed, hoe kleiner de amygdala was, het hersengebied dat angst en afweerreacties regelt.

Verder bleek uit psychologisch onderzoek dat de kinderen angstig waren. In het algemeen zijn er dus sterke aanwijzingen dat een strenge, autoritaire opvoeding schadelijk is. Kinderen zijn bij stress vaak agressief, kunnen hun woede niet inhouden, hebben een laag gevoel van eigenwaarde, presteren slechter op school, leggen moeilijker relaties, hebben een grotere kans op verslaving, depressie en neiging tot zelfmoord.

Woede zet zich vast in je lijf. Woede veroorzaakt levenslange littekens.

In plaats van autoritaire ouders/opvoeders zijn gezaghebbende ouders in staat de best functionerende, harmonieuze kinderen voort te brengen. Ze geven veel liefde, belangstelling en begrip maar durven ook grenzen te stellen. Dit geldt ook voor begeleiders in onderwijs, jeugdhulp en jeugdzorg!

Als bokstherapeut is het mijn missie om kinderen weerbaarder te maken, eigenwaarde te geven en een gevoel van verantwoordelijkheid. Hen leren omgaan met onverwerkte woede, angst en frustraties.

Maar zonder gezaghebbende opvoeders is het dweilen met de kraan open. Daarom betrek ik ook hen in mijn therapie sessies.

Samen boksen, op elkaar afstemmen, elkaars grenzen erkennen en respecteren, omgaan met onderlinge woedegevoelens. Magisch.